METGE ESPECIALISTA PER ADI, PADES, HAD i SUPORT RESIDÈNCIES

Número de referencia
Fecha 2021-02-08
Centro
Provincia
Email

Descripción

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els respectius dispensaris, selecciona:

Lloc de treball

 • Incorporació a un Equip multidisciplinari dirigit a l’atenció dels pacients crònics, d’acord amb un model d’atenció centrat en les necessitats de les persones, que engloba l’Atenció Domiciliària integral, Suport a Residències Geriàtriques, PADES i Hospitalització a Domicili.
 • Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

Es requereix

 • Llicenciatura en Medicina.
 • Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Medicina Interna, Geriatria o altres

Es valora

 • Experiència en l’atenció a pacients crònics a domicili
 • Formació específica en atenció al pacient pal·liatiu
 • Els anys d’experiència aportats

S’ofereix

 • Contracte laboral de 12 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat.
 • Jornada Completa més guàrdies
 • Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata

Cuadro de texto: En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MADI21 abans del 28 de febrer de 2021 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans).
La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.